سئوال از کارشناس

ساید 1033 سفید

سایدبای‌ساید 32فوت دوو 1033MW سفید
2051