سئوال از کارشناس

اجاق گاز دوو مدل 2102 پنج شعله سفید

اجاق گاز فردار دوو ایمپریال 5 شعله سفید
DGC5-112