ساید بای ساید دوو 0037MW/SS

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 سایز :36فوت            گرید انرژی :+A

رنگ : سفید براق - استیل

 سه دربDOOR TO FRESHLAND

کمپرسورکم مصرف اینورتر

مدیریت و حفظ تازگی مواد غذایی

سامانه کنترل سرمایش الکترونیک 

سامانه سرمایش سریع یخچال و فریزر

سامانه خودکاربسته شدن درب ها

درب سوم ودرب هوم بار با سرمایش فلزی

 گارانتی 24ماه انتخاب سرویس

انتخاب برای خرید