سئوال از کارشناس

ماشین ظرفشویی 1412دوو استیل

ماشین ظرفشویی 14نفره دوو استیل
ظرفشویی1412 700.700